Frecon Business Consultants GmbH
Home
   Personal-Recruiting   Direct Search   Interim Management
 
      Poszukiwania
      Zarządzanie tymczasowe
      Analiza struktury
 
Nasze działania

Poszukiwania bezpośrednie
Kandydatów o wysokich lub wyspecjalizowanych kwalifikacjach najlepiej znaleźć poprzez
bezpośredni dostęp.

Poszukiwania Online
Przeszukiwanie zasobów internetowych, w celu znalezienia odpowiednich kandydatów to
powszechny sposób znalezienia pracowników. Używamy tego pomocnego narzędzia, jakim jest internet, jako wsparcia innych metod rekrutacji.

Poszukiwania poprzez ogłoszenie
Ogłoszenie o pracę jest najlepszym sposobem znalezienia pracowników średniego stopnia.
Tą dziedziną zajmuje się FRECON Media.

Analiza struktury firmy
Punkt przełomowy jakim jest odejście dyrektora lub wykwalifikowanego specjalisty jest często okazją do analizy struktury firmy i jej podejścia do zagadnienia polityki zatrudnienia.

Zarządzanie tymczasowe
Niekiedy, opuszczone przez poprzednika stanowisko, musi być natychmiast obsadzone, w celu uniknięcia negatywnych skutków braku osoby decyzyjnej. Wyszukujemy wówczas, niezbędne zastępstwo do czasu właściwego obsadzenia wakatu.

Szkolenia menedżerskie
Organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej to również jedna z naszych metod
wspomagania naszych klientow. Tworzenie szans rozwoju przyczynia się do stabilizacji
firmy i daje motywacje pracownikom średniego szczebla.

http://www.klausjuergens.de

Aby dokładnie spełnić oczekiwania naszego klienta, każdy projekt będzie opracowywany indywidualnie,w oparciu o nasze długoletnie doświadczenie.