Frecon Business Consultants GmbH
Home
   Personal-Recruiting   Direct Search   Interim Management
 
 
Kim jesteśmy 

Dzięki 25-cio letniemu doświadczeniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi FRECON oferuje kompletny wachlarz usług dla średniej wielkości przedsiębiorstw i banków, zaczynając od tworzenia pracowniczych podstaw firmy, a kończąc na pomocy w realizacji projektów inwestycji.

Każdorazowe zatrudnienie pracownika ma wpływ na konstrukcję firmy.
Nasze kompleksowe podejście i wiedza, pozwala naszym klientom na wyłonienie najodpowiedniejszego kandydata na proponowane stanowisko. Kandydata, który nie zburzy stworzonej przez przedsiębiorstwo równowagi.

W przypadkach nagłych zmian pracowników wyższego szczebla, kiedy niewskazany jest zbytni pośpiech przy ponownym obsadzeniu stanowiska, znajdujemy czasowe zastępstwo spośród wykwalifikowanych menadżerów znających branżę, do czasu zatrudnienia nowego pracownika.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy na rynku europejskim,
zwłaszcza w Europie Wschodniej, jak również dzięki współpracy z firmami partnerskimi w poszczególnych krajach, jesteśmy w stanie oferować nasze
usługi na niwie międzynarodowej.

Biorąc pod uwagę specyfikę zadania, podchodzimy indywidualnie do każdego zlecenia, w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów przy minimalnym koszcie.

Poznanie firmy i wytworzenie wraz z klientem atmosfery współpracy oraz zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorstwa jest nierozerwalną częścią naszej pracy.

Profesjonalizm i działania zintegrowane są dla nas warunkiem świadczenia dobrych usług konsultingowych.